Seminarium 1 Genre

Här hittade jag två klipp som handlar om vad genre är och dess betydelse, första klippet är mera fakta baserat, inga visuella example (samt så är det ett ljud klipp ) och definierar vad gener handlar om och varför genre är genre? medans andra klippet är mera visuellt och visar mest hur varje film kan se ut.

Som jag själv har tolkat vad genre handlar om att man kategoriserade var varje film går ut på som exempel skräck, komedi, drama , thriller m.m. men nu för tiden så har genre blivit allt mera blandat som att det finns skräck komedi samt drama fantasy romance exempelvis . Det finns ju sub genres o.s.v. som inte alls håller den typisk normen om hur en traditionell film kan se ut det gäller när man använder sig av samma tropes i en film men ”reinvents it” till en ny sub genre som är en blandning av andra genre.


I boken Chandler, D. (1997). ”An Introduction to Genre Theory tallade det väldigt mycket om att sub genre kan inte rikitigt defineras som en egen genre fast som jag sagt innan så är sub genre en baldning av andra genre eller en helt egen av en genre som utvecklas från en anna genre typ. Det slutara med att man inte längre kan definera varje typ av genre för att det har blivit allt mer blandat och allt fler sub genre.

Chandler, D. (1997). ”An Introduction to Genre Theory” sida 12

Animation anses vara en egen form av genre även om animation är bara en annan form av medium i film berättandet för det fins genre i animation som är sin egna genre där det också är komedi, drama och skräck m.m. men sätts oftast som familj film eller barn film när animation är mer en så och är mer en en genre och en annan form av berättande.

Genre var en from att kategorisera olika ”typer” av film som nu har utvecklas till nåt helt nytt och blandat beroende på samhällets egna syn på vad filmen representerar för dem beroende bakground och kultur.

Seminarium 2

Tyckte dem här frågorna passade så bra på hur man kan se saker när man analysera media samt för det group arbete vi kommer att ha i klassen. Också bra frågor på hur man kan tänka när man ser på media i vardagen eller i skolan.

Dessa frågor ger bra vägar för elever på hur man kan analysera media och hur man kan se på saker på ett mera analyserande sätt.

Semminarium 1

Mina egna tankar om vad som står i Buckingham boken är att ungdomar och barn idag har ett mycket friare sätt att se och vara när det handlar om deras sexualitet, kultur eller multikulturella sociala sammanhang Och det är tack vare social medier, att de komunicerarar och lär av varandra genom det social mediat är idag. Nåt som är väldigt bra is skolan att man är öppen för sådan former, att ungdomar ska kunna får uttrycka sig på ett fritt sätt som ändå ska kunna ses som nåt acceptabelt och även om det in följer normen så ska man inte se det som något dåligt. Man ska inte som lärare låta sig styras för mycket om vad som är socialt accepterat eller sättas i fack. Det betyder inte eller att man ska acceptera allt men det är bra att eleverna har den typ a frihet som ger den en säker och try känsla i skolan. Det ska få ha den rätten att kunna se ut eller vara på ett vis sätt och känna sig trygga när de får göra det.

Det negativa i det hela att det kan går för långt att det kan bli alleles för fritt och att det inte längre tas på allvar beroende på vad eleven känner att dem är idag ifrån hur dem känner en annan dag ( i detta menar jag att dem känner att dem är hen en dag men en annan så är dem en han/hon) men endå ska kunna respekteras eller att det social mediet påverkar eleverna på ett negtivt sätt exmeple viss kan får fröutfattade meningar om ett viss sätt att tänka eller bettende eller att det behandlar varandra illa bara för man utycker sig eller serut på ett viss sett bara för man visar upp det i det social mediet. Nåt som inte alltid är så bra och oftas som lärare inte kan ha någong knontroll om inte eleven tall med äraren diekt om ett problem kan a skät.

Men också att inom median kunna se representation på ett positivt sätt , kunna hjälpa eleverna med media att det finns så mycket som kan hjälpa dem med media som verktyg.