Seminarium 2

Tyckte dem här frågorna passade så bra på hur man kan se saker när man analysera media samt för det group arbete vi kommer att ha i klassen. Också bra frågor på hur man kan tänka när man ser på media i vardagen eller i skolan.

Dessa frågor ger bra vägar för elever på hur man kan analysera media och hur man kan se på saker på ett mera analyserande sätt.

Semminarium 1

Mina egna tankar om vad som står i Buckingham boken är att ungdomar och barn idag har ett mycket friare sätt att se och vara när det handlar om deras sexualitet, kultur eller multikulturella sociala sammanhang Och det är tack vare social medier, att de komunicerarar och lär av varandra genom det social mediat är idag. Nåt som är väldigt bra is skolan att man är öppen för sådan former, att ungdomar ska kunna får uttrycka sig på ett fritt sätt som ändå ska kunna ses som nåt acceptabelt och även om det in följer normen så ska man inte se det som något dåligt. Man ska inte som lärare låta sig styras för mycket om vad som är socialt accepterat eller sättas i fack. Det betyder inte eller att man ska acceptera allt men det är bra att eleverna har den typ a frihet som ger den en säker och try känsla i skolan. Det ska få ha den rätten att kunna se ut eller vara på ett vis sätt och känna sig trygga när de får göra det.

Det negativa i det hela att det kan går för långt att det kan bli alleles för fritt och att det inte längre tas på allvar beroende på vad eleven känner att dem är idag ifrån hur dem känner en annan dag ( i detta menar jag att dem känner att dem är hen en dag men en annan så är dem en han/hon) men endå ska kunna respekteras eller att det social mediet påverkar eleverna på ett negtivt sätt exmeple viss kan får fröutfattade meningar om ett viss sätt att tänka eller bettende eller att det behandlar varandra illa bara för man utycker sig eller serut på ett viss sett bara för man visar upp det i det social mediet. Nåt som inte alltid är så bra och oftas som lärare inte kan ha någong knontroll om inte eleven tall med äraren diekt om ett problem kan a skät.

Men också att inom median kunna se representation på ett positivt sätt , kunna hjälpa eleverna med media att det finns så mycket som kan hjälpa dem med media som verktyg.