Seminarium 6 kring Digitala redskap, lärande och lärarrollen.

Efter har läst och kunna diskutera kring den. Tankar dom väktes var samarbete med det digitala i klassrummet och hur man kunde utnyttja mobilen för lärande. Vidare på hur man kan änvända sig av mobilen men i rätt mängd och rätt tillfälle så som inte stör andra elever som kanske inte använder mobilen lika mycket i klassrummet.

Vidare gick man vidare in på invudelen och gruppen beroende på vilka som påverkas (kan bli störda på) ex. användning av telefonen i klass rummet, hur skulle vi som lärare kunna få en blance mellan båda. Hur ändras klassrummet om den digitaliseras helt? vilka alternativ skulle då finnas? Mm.

Att utnyttja mobilen som ett redskap för lärande är smart och bra men det ska funnits ändå en balance så man inte blir helt beroende av mobilen, läraren ska ändå finnas som ett stöd samt hjälpmedel eller finnas till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.