Internethistoria – utveckling och framtid

”Hur går dina tankegångar överlag, och hur tänker du att detta kan påverka din roll som lärare i framtiden?”

Vi lever redan i framtiden där elever får undervisning via internet genom tutorial eller DIYs vi har redan i vissa skolor undervisning där elever använder sig redan av ipads som ett media i undervisningen. Det har varit något positivt men läraren finns ändå till ändå och håller en undervisning bara att eleverna änder paddan som ett medium inför undervisningen och används som ett redskap.

I generelt så ser jag det som en positiv sak att det digitaliseras mera i skolan och i klassrummet t.ex. elever med svårigheter får bättre möjligheter att lärar sig genom att få Ipads, dator eller telefon som ett hjälpmedel i deras lärande som att kunna läsa digitala böcker eller bara få kunna skriva ut att känna det man skriver kommer ut fel. det blir ett bra sätt att kunna bli förstådd som eleve och ett bra sätt som lärare att kunna förstå eleven. Nackdelen med det kan vara att man kan bli för beroende av digital media att man gör att man blir för bekväm men om man tänker det som ett verktyg som ska underlätta undervisningen så går det bra så länge man inte slutar att engagera sig som lärare och finnas till för eleven.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.