Inför Seminarium 3 5/2

Modalitet kan handla om med andra ord betydelseskapande verktyg som skapar mening och som vi kommunicerar genom.  Som i t. ex. skrift är bokstäverna en semiotisk resurs som bildar meningar och därmed gör skrift till en semiotisk modalitet.

I bilder kan man avbilda på ett visst sätt, i närbild , en viss vinkel eller bildutsnit då semiotiska resurser skapar visuella betydelser som gör då bilden till en semiotisk modalitet.

”Inom språkvetenskap är modalitet en grammatisk kategori som handlar om hur en person yttrar någonting och hur hen förhåller sig till det. ”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.