Inför seminarium 4 22/2

”Men fansen utnyttjade också konvergensen för att skapa sina egna kontaktpunkter. De ville på olika sätt vidareutveckla det givande engagemanget i sitt favoritprogram, och de attraherades av det gemensamma skapandet och värderandet av kunskap. Denna ”nerifrån och upp”-process kan ha genererat ett större intresse för programmet genom att stärka fansens engagemang i det sända materialet. Om engagemanget inkräktar på eller omskapar flödet kring programmet hotar det emellertid producenternas förmåga att kontrollera hur programmet tas emot av publiken.” sida 65 Jenkins

Tankar som väktes upp var fans och hur upprörda fans skam bli om programmet ändras eller karaktärer ändras mm.  En händelse var när skaparna från en tv serie blev hotade av ett fan om att få två av dess favorit karaktärer skulle ha ett homosexuellt förhållande och vill få dem officel i serien, hotet var att dem skulle ”leak information” om kommande episoder.

Fankulturen är väldigt stark i dagens media speciellt via internet. Många vill välklingande få sin åsikt och röst hörd även om deras tycke och tankar inte alltid är bra.

Internethistoria – utveckling och framtid

”Hur går dina tankegångar överlag, och hur tänker du att detta kan påverka din roll som lärare i framtiden?”

Vi lever redan i framtiden där elever får undervisning via internet genom tutorial eller DIYs vi har redan i vissa skolor undervisning där elever använder sig redan av ipads som ett media i undervisningen. Det har varit något positivt men läraren finns ändå till ändå och håller en undervisning bara att eleverna änder paddan som ett medium inför undervisningen och används som ett redskap.

I generelt så ser jag det som en positiv sak att det digitaliseras mera i skolan och i klassrummet t.ex. elever med svårigheter får bättre möjligheter att lärar sig genom att få Ipads, dator eller telefon som ett hjälpmedel i deras lärande som att kunna läsa digitala böcker eller bara få kunna skriva ut att känna det man skriver kommer ut fel. det blir ett bra sätt att kunna bli förstådd som eleve och ett bra sätt som lärare att kunna förstå eleven. Nackdelen med det kan vara att man kan bli för beroende av digital media att man gör att man blir för bekväm men om man tänker det som ett verktyg som ska underlätta undervisningen så går det bra så länge man inte slutar att engagera sig som lärare och finnas till för eleven.

Inför Seminarium 3 5/2

Modalitet kan handla om med andra ord betydelseskapande verktyg som skapar mening och som vi kommunicerar genom.  Som i t. ex. skrift är bokstäverna en semiotisk resurs som bildar meningar och därmed gör skrift till en semiotisk modalitet.

I bilder kan man avbilda på ett visst sätt, i närbild , en viss vinkel eller bildutsnit då semiotiska resurser skapar visuella betydelser som gör då bilden till en semiotisk modalitet.

”Inom språkvetenskap är modalitet en grammatisk kategori som handlar om hur en person yttrar någonting och hur hen förhåller sig till det. ”