Inför Seminarium 2 26/1

Metafunktioner handlar om hur olika sätt som människor uttrycker genom till exempel talandet och språket eller genom bilder o.s.v. . Det hjälper oss på ett pedagogisk och analytisk sätt, för på sättet vi jobbar på inför uppgiften så ska vi visa med bild, språket och rösten genom t. ex. filminstruktioner  och bild med informativ text.

Så vad Björkvall menar att det finns en  ideationell metafunktion (handlar om att ge uttryck för olika erfarenheter.), en interpersonell (handlar om tilltal och positionering.)  och en textuell metafunktion (handlar om hur resurserna i texten samverkar med varandra). Dem här tre betydelserna som vi då kallar för metafunktioner. 

Som vi har arbetat i tanke med ” detta vill vi introducera?” så har mycket byggs upp på att det ska vara tydligt och lätt att förstå innehållet och inte vara för jobbigt för ögonen eller för rörigt. Hemsidan uttrycker sig både genom språket och bilder, en tydlig och klar kontext. Elever och lärare ska kunna komma in på sidan utan att känna sig förvirrade över vad dem ser och läser.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.