Inför seminarium 19/1

Som dyslektiker fick det mig att tänka på hur tekniken har hjälp mig när det gäller skrivandet. Svårigheter som har kommit under tidens gång har varit att förstå och ta in information. Från skriva för hand till fin stavning till sedan korrekt skrivande.

I boken design för lärande talas det om att bildskärmen underlättar arbete i skrivandet en papper skrivande. Det digitala lärandet har fungerat bra för de som har svårigheter och skulle behöva det visuella mer en bok i pappers from, ljudböcker , digitala böcker.

”Bildskärmen möjliggör också ett annat skrivförlopp än pappersbaserade skrivpraktiker. En gång i tiden, då man skrev med bläck och stålpenna i skolan, var skrivande en speciell form av disciplinerad aktivitet, s.k. välskrivning, där man skulle skriva läsligt och utan plumpar. Att ändra det nedskrivna innebar nästan alltid att skriva om en eller flera sidor. Förutom välskrivande lärde sig eleverna, i retorisk tradition, att planera sin framställning beroende på vilken genre man skrev i (»progymnasmata«-traditionen, se Hansson 2003).

Den enskilde individen får ett påtagligt annat utrymme då han eller hon skriver på datorskärmen och kan växla mellan olika sidor och informationskällor och klippa och klistra texter och bilder. Det egna skrivandet växer fram och ändras efter hand och textdelar kan lätt flyttas fram och tillbaka. Skrivande blir därmed också en multimodal form för ny komposition av redan existerande texter (eng. composition; se vidare Kress 2010, Sheridan & Rowsell 2010). Denna skrivpraktik förändrar sättet att förhålla sig till och bedöma det som ska skrivas.” Citat sida 31

Tankar att arbeta allt mera digitalt i lärandet kan underlätta före leven. Jag ser det digital mediet kommer att ta över allt mera i framtiden i klassrummet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.