Inför Seminarium 2 26/1

Metafunktioner handlar om hur olika sätt som människor uttrycker genom till exempel talandet och språket eller genom bilder o.s.v. . Det hjälper oss på ett pedagogisk och analytisk sätt, för på sättet vi jobbar på inför uppgiften så ska vi visa med bild, språket och rösten genom t. ex. filminstruktioner  och bild med informativ text.

Så vad Björkvall menar att det finns en  ideationell metafunktion (handlar om att ge uttryck för olika erfarenheter.), en interpersonell (handlar om tilltal och positionering.)  och en textuell metafunktion (handlar om hur resurserna i texten samverkar med varandra). Dem här tre betydelserna som vi då kallar för metafunktioner. 

Som vi har arbetat i tanke med ” detta vill vi introducera?” så har mycket byggs upp på att det ska vara tydligt och lätt att förstå innehållet och inte vara för jobbigt för ögonen eller för rörigt. Hemsidan uttrycker sig både genom språket och bilder, en tydlig och klar kontext. Elever och lärare ska kunna komma in på sidan utan att känna sig förvirrade över vad dem ser och läser.

 

Inför seminarium 19/1

Som dyslektiker fick det mig att tänka på hur tekniken har hjälp mig när det gäller skrivandet. Svårigheter som har kommit under tidens gång har varit att förstå och ta in information. Från skriva för hand till fin stavning till sedan korrekt skrivande.

I boken design för lärande talas det om att bildskärmen underlättar arbete i skrivandet en papper skrivande. Det digitala lärandet har fungerat bra för de som har svårigheter och skulle behöva det visuella mer en bok i pappers from, ljudböcker , digitala böcker.

”Bildskärmen möjliggör också ett annat skrivförlopp än pappersbaserade skrivpraktiker. En gång i tiden, då man skrev med bläck och stålpenna i skolan, var skrivande en speciell form av disciplinerad aktivitet, s.k. välskrivning, där man skulle skriva läsligt och utan plumpar. Att ändra det nedskrivna innebar nästan alltid att skriva om en eller flera sidor. Förutom välskrivande lärde sig eleverna, i retorisk tradition, att planera sin framställning beroende på vilken genre man skrev i (»progymnasmata«-traditionen, se Hansson 2003).

Den enskilde individen får ett påtagligt annat utrymme då han eller hon skriver på datorskärmen och kan växla mellan olika sidor och informationskällor och klippa och klistra texter och bilder. Det egna skrivandet växer fram och ändras efter hand och textdelar kan lätt flyttas fram och tillbaka. Skrivande blir därmed också en multimodal form för ny komposition av redan existerande texter (eng. composition; se vidare Kress 2010, Sheridan & Rowsell 2010). Denna skrivpraktik förändrar sättet att förhålla sig till och bedöma det som ska skrivas.” Citat sida 31

Tankar att arbeta allt mera digitalt i lärandet kan underlätta före leven. Jag ser det digital mediet kommer att ta över allt mera i framtiden i klassrummet.

Tutorial Example

Vad jag hittade

Exempel 1 på hur en tutorial kan se ut. Just denna handlar om hur man arbetar med ”Copics Markers” pennor, här får man lära sig att färga olika typer av hudfärger. Traditionellt tecknande.

Skapad av: Love Teacup Kisses

Exempel 2 tutorial digitale arbetande. Handlar om hur man arbetar med ”lineart” digitalt del ett. Den här tutorialen har flera delar.

Skapad av: Pluvius

Det var inte lätt att hitta kort enkla tutorials. Det fanns men inte många, utan det fanns långa och väldigt detaljerade tutorials om hur man använde sig exempel photoshop eller hur man använder sig av flash (animation program) . Det visade exakt hur man använde sig av program och vilka knappar man skulle klicka.

Exempel 3 Får du lära dig hur man använder sig av photoshop , nivå nybörjare.

Skappad av: MisterNinjaBoy

Nåt jag också märkte var att det var yngre skapare av dessa tutorials . Det visar  hur mycket ungdomar som använder sig av mediet i sidan Youtube, Där fanns en mäng olika typer av Tutorials eller DIYs.

 

Skapad av: mig

 

Egen tutorial som jag gjorde kursen innan som exempel för hur man kunde hålla en bild lektion då lärandet var att arbete digitalt. Inte det bästa tutorlian jag har gjort men bra start för att vidare utveckla idean. Vad jag vill göra är att är en blandning av all tre exempel som har visat ovan. Detta är en av många exempel.

 

 

 

 

 

 

Detta har jag sett på webben

Jag använder mig mycket av tutorials eller DIY i min vardag , jag kollar mestadels upp dem på youtube men också på appen/hemsidan Skillshare online classes. Det är den typ av digital medier som jag använder mig av men också appar som instagram, snapchat och Discord. Andra digital medier som jag använder mig av är photoshop och paint tool sai när jag tecknar digitalt.

Exempel på digital bilder som jag har gjort:

  

Vad jag har fått se för användning av digitala medier inom skolsammanhang är positivt. På en skola som jag undervisade i så använde elever sig av Ipads då dem skulle skriva om veckans avsnitt i julkalendern. Dem fick se episoden sedan skriva om den och lägg upp sin text på skolappen. I den skolan var det vanligt att man använde sig av digitala medier under lektionen. Skolan hade en egen app som eleverna använde sig om. För att eleverna inte skulle distrahera sig och kolla på annat så var all Ipads programmerade med ett solskydd som tillät bara nedladdning av skolans tillåtna sidor eller hade blockerat sidor så eleverna inte kunde komma in på.

Jag har gjort tutorial för en lektion kursen innan som kunde användas just för en bildlektion i media. Den var gjorda för elever som hade svårigheter, då jag valde elever med dyslexi och koncentrationssvårigheter. Iden var att istället för en föreläsning så skulle eleverna få se en instruktionsfilm sedan skulle eleverna i sin egen takt kunna spola fram eller bak i tutorialen i sina egna ipads eller datorer. Läraren skulle självklart finnas tillhands om eleven behövde hjälp och läraren skulle hålla koll att alla förstått vad dem skulle göra. Simple idea som skulle kunna fungera i skolsammanhang.

Vad jag skulle vilja göra är att kunna vidareutveckla min idea men också lärar mig mera om hur man gör en bra instruktionsfilm(tutorial) till en lektion. Användning av enkla och simpla metoder inom media. Förstå mig på bättre inom det.