Seminarium 2

Tyckte dem här frågorna passade så bra på hur man kan se saker när man analysera media samt för det group arbete vi kommer att ha i klassen. Också bra frågor på hur man kan tänka när man ser på media i vardagen eller i skolan.

Dessa frågor ger bra vägar för elever på hur man kan analysera media och hur man kan se på saker på ett mera analyserande sätt.

Semminarium 1

Mina egna tankar om vad som står i Buckingham boken är att ungdomar och barn idag har ett mycket friare sätt att se och vara när det handlar om deras sexualitet, kultur eller multikulturella sociala sammanhang Och det är tack vare social medier, att de komunicerarar och lär av varandra genom det social mediat är idag. Nåt som är väldigt bra is skolan att man är öppen för sådan former, att ungdomar ska kunna får uttrycka sig på ett fritt sätt som ändå ska kunna ses som nåt acceptabelt och även om det in följer normen så ska man inte se det som något dåligt. Man ska inte som lärare låta sig styras för mycket om vad som är socialt accepterat eller sättas i fack. Det betyder inte eller att man ska acceptera allt men det är bra att eleverna har den typ a frihet som ger den en säker och try känsla i skolan. Det ska få ha den rätten att kunna se ut eller vara på ett vis sätt och känna sig trygga när de får göra det.

Det negativa i det hela att det kan går för långt att det kan bli alleles för fritt och att det inte längre tas på allvar beroende på vad eleven känner att dem är idag ifrån hur dem känner en annan dag ( i detta menar jag att dem känner att dem är hen en dag men en annan så är dem en han/hon) men endå ska kunna respekteras eller att det social mediet påverkar eleverna på ett negtivt sätt exmeple viss kan får fröutfattade meningar om ett viss sätt att tänka eller bettende eller att det behandlar varandra illa bara för man utycker sig eller serut på ett viss sett bara för man visar upp det i det social mediet. Nåt som inte alltid är så bra och oftas som lärare inte kan ha någong knontroll om inte eleven tall med äraren diekt om ett problem kan a skät.

Men också att inom median kunna se representation på ett positivt sätt , kunna hjälpa eleverna med media att det finns så mycket som kan hjälpa dem med media som verktyg.

Seminarium 6 kring Digitala redskap, lärande och lärarrollen.

Efter har läst och kunna diskutera kring den. Tankar dom väktes var samarbete med det digitala i klassrummet och hur man kunde utnyttja mobilen för lärande. Vidare på hur man kan änvända sig av mobilen men i rätt mängd och rätt tillfälle så som inte stör andra elever som kanske inte använder mobilen lika mycket i klassrummet.

Vidare gick man vidare in på invudelen och gruppen beroende på vilka som påverkas (kan bli störda på) ex. användning av telefonen i klass rummet, hur skulle vi som lärare kunna få en blance mellan båda. Hur ändras klassrummet om den digitaliseras helt? vilka alternativ skulle då finnas? Mm.

Att utnyttja mobilen som ett redskap för lärande är smart och bra men det ska funnits ändå en balance så man inte blir helt beroende av mobilen, läraren ska ändå finnas som ett stöd samt hjälpmedel eller finnas till.

Inför seminarium 4 22/2

”Men fansen utnyttjade också konvergensen för att skapa sina egna kontaktpunkter. De ville på olika sätt vidareutveckla det givande engagemanget i sitt favoritprogram, och de attraherades av det gemensamma skapandet och värderandet av kunskap. Denna ”nerifrån och upp”-process kan ha genererat ett större intresse för programmet genom att stärka fansens engagemang i det sända materialet. Om engagemanget inkräktar på eller omskapar flödet kring programmet hotar det emellertid producenternas förmåga att kontrollera hur programmet tas emot av publiken.” sida 65 Jenkins

Tankar som väktes upp var fans och hur upprörda fans skam bli om programmet ändras eller karaktärer ändras mm.  En händelse var när skaparna från en tv serie blev hotade av ett fan om att få två av dess favorit karaktärer skulle ha ett homosexuellt förhållande och vill få dem officel i serien, hotet var att dem skulle ”leak information” om kommande episoder.

Fankulturen är väldigt stark i dagens media speciellt via internet. Många vill välklingande få sin åsikt och röst hörd även om deras tycke och tankar inte alltid är bra.